Henkilötietojen julkaiseminen kotisivuilla ja suostumuslomake

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan toukokuun 2018 lopussa ja asetus koskee myös SuPerin ammattiosastoja. Osastojen on huolehdittava, että kaikki ammattiosaston omilta verkkosivuilta löytyvät henkilötiedot ovat oikein ja että kyseisiltä henkilöiltä kysytään lupa suostumuslomakkeella henkilötietojen julkaisuun. Henkilötietoja ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero, työpaikkatiedot ja tunnistettavat kuvat.

SuPerin ammattiosastojen www-sivuilla on mahdollista julkaista jäsenen järjestötehtäviin liittyviä yhteys- ja työpaikkatietoja jäsenen antamalla kirjallisella suostumuksella.

Suostumuslomakkeen täyttämällä jäsen ilmoittaa, miten ja missä hänen tietojaan on lupa käyttää. Lomakkeet käsitellään SuPerissa ja välitetään tiedoksi kunkin ammattiosaston webmasterille, joka huolehtii sivujen päivityksestä. Jäsen voi myös kieltää järjestötehtäviin liittyvien yhteystietojen julkaisemisen ammattiosaston www-sivuilla täyttämällä tiedot suostumuslomakkeessa, jolloin tiedot poistetaan ammattiosaston www-sivulta. Suostumus annetaan SuPerin jäsensivuilta (edellyttää jäseneltä tai aktiivijäseneltä kirjautumista) löytyvällä lomakkeella, eli täältä: 

https://www.superliitto.fi/jasensivut/jasentiedotteet/eu-n-tietosuoja-asetus-suostumukselle-1/