vuoden 2023 toimintasuunnitelma

 

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Ammattiosastomme puuttuu työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin esim. tehtävä alueiden rajaamiset, täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstömitoitukset, määräaikaisuudet, toimimuutokset, harmaa ylityö jne. Paikallisia neuvotteluja käydään tarpeen mukaisesti ja järjestelyvaraerien jakamisesta ja jakoperusteista neuvoteltaessa on luottamusmiehemme mukana. Tarvittaessa ammattiosasto ottaa kantaa myös niihin asioihin. Edunvalvonta asioissa pyrimme antamaan täyden tuen luottamusmiehille ja pyrimme vahvistamaan luottamusmies verkostoamme ensi vuoden aikana, sekä kannustamme luottamusmiehiämme koulutuksiin. Työpaikoilla on tärkeä olla myös SuPerilaisia työsuojeluvaltuutettuja vaikuttamassa työntekijöiden työturvallisuusasioihin.

Suhdetoiminta

Pyrimme tekemään entistä enemmän yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja luomaan keskusteluyhteyttä, järjestämään yhteisiä tapaamisia ja saamaan vaikutusmahdollisuuksia. Näitä mahdollisia yhteistyökumppaneita voi olla eri järjestöt, päättäjät, työnantajat, virkistystoimintaan liittyvät yhteistyökanavat, oppilaitokset, liikkeet ja muut mahdolliset tahot. Oma liiton toimistomme ja sen henkilökunta ovat meille tärkeä yhteistyökumppani ja sieltä saamme tukea niin edunvalvonta kuin moneen muuhunkin tärkeään asiaan. Ammattiosastomme näkyvyyttä pyrimme lisäämään ottamalla kanttaa asioihin esim. kirjoittamalla lehteen juttuja.

 

Koulutustoiminta

Suunnittelemme naapuriammattiosastojen kanssa yhteisen tapaamisen, jossa on luennoimassa asiantuntija SuPerista tms sekä ruokailu yhdessä. Tapaamisen tarkoitus on yhteistyön kehittäminen ja tutustuminen eri ammattiosastojen jäsenten kesken.

Osallistumme ja kannustamme jäseniämme osallistumaan aktiivisesti liiton järjestämään koulutuksiin ja jäseniltoihin. Avustamme jäseniä mm. matkakorvauksissa tarpeen vaatiessa ja opastamme heitä käyttämään liiton verkkosivuja ja löytämään sieltä koulutustarjontaa. Pyrimme myös siihen, että jäsenet osaavat aktiivisesti tarjota työnantajilleen liiton koulutuksia täydennyskoulutuksina.

Ammattiosaston hallituksen uudet jäsenet aktivoidaan hakeutumaan heille tarkoitettuun koulutukseen. Puheenjohtaja, sihteeri ja muut aktiivit osallistuvat heille suunnattuihin omiin koulutuksiin ja opintopäiviin. Tiedotamme mahdollisimman paljon kaikista tarjolla olevista koulutuksista mm. lennokeilla työpaikkojen ilmoitustauluilla, ilmoittamalla osaston omilla verkkosivuilla ja SuPer- lehdessä. Lähettämällä sähköpostia ja viestiä omaan verkostoomme ja pyrimme, että jäsenet levittävät tietoa edelleen toisilleen. Paikallislehti Majakan järjestöpalstalla on yhteystiedot ja tietoa tulevista tapahtumista.

Yhteisöllisyys

Korona tilanteesta johteun ammattiosasti ei järjestä kevään aikan retkiä mihinkää, katsotaan syksyllä mikä tilanne. Halutessane voitte omalla työporukalla järjestää esim. patikkareissun lähialueelle ja toimittaa eväskustannuksista kuitin ammattiosastolle. Olkaa ennen kyseistä reissua yhteydessä  pj Eija Heinoseen tai taloudenhoitajaan Terttu Hänniseen ja kertokaa minne olette menossa ja minkä kokoisella porukalla.

Tuemme myös varsinaisia jäseniä pienellä rahallisella osuudella Oulaisten uimahalliin sekä Vahva Ote kuntosalille.Tavoitteena olisi, että nämä liikunnalliset edut auttavat jäseniämme jaksamaan työssä paremmin. Haastamme jäsenet pyytämään mukaan ainakin yhden työkaverin uimaan tai kuntosalille.